Podprite nas / Support us

Kako postanem podporna članica/podporni član nagrade?

Če želite postati podporna članica ali podporni član Mednarodne literarne nagrade KONS, vas prosimo, da nam pišete na elektronski naslov kons.literary.award@gmail.com.

Možnosti, ki jih ponujamo, so naslednje:

  1. podporna članica/podporni član - 25 evrov letno (prejme knjigo in darilo presenečenje)
  2. častni podporna članica/častni podporni član - 50 evrov letno (prejme knjigo in darilo presenečenje)
  3. za višje zneske in sponzorstva, donatorstva itn. nam, prosimo, pišite na elektronski naslov kons.literary.award@gmail.com

How to become a support member of the Award?

If you would like to become a support member of the KONS International Literary Award, please contact us by email - kons.literary.award@gmail.com.

We offer the following:

  1. A support member - 25 euro per year (receives a book and a surprise present)
  2. A honorary support member - 50 per year (receives a book and a surprise present)
  3. For higher amounts and sponsorship, donations, etc., please contact us by e-mail: kons.literary.award@gmail.com
Kupite knjigo v Knjigarni Zveze Modro-bela ptica
Buy a book in The Blue and White Bird Union Bookshop

Claribel Alegría: Več kakor zloščen kamen   (izbrala, prevedla in spremno besedo napisala Taja Kramberger)

Iztok Osojnik: Svinje letijo v nebo: Utopični roman

Srečko Kosovel: Kalejdoskop: Izbrane pesmi / Wiersze wybrane (izbor Karolina Bucka Kustec, Bożena Tokarz, Iztok Osojnik, v poljščino prevedla Karolina Bucka Kustec, spremna beseda Bożena Tokarz, Iztok Osojnik)