KONS 2011

Iztok Osojnik

V Pavlovi hiši/Pavelshaus v Potrni/Laafeldu v Avstriji je bila v soboto, 2. aprila 2011, podeljena 1. mednarodna literarna nagrada KONS. Nagrajenec za leto 2011 je pesnik, pisatelj, esejist, slikar, alpinist, prevajalec in pravzaprav vsestransko aktiven človek-popotnik, Iztok Osojnik.

Utemeljitev mednarodne literarne nagrade KONS in simbolne reference Srečka Kosovela

Danes, spoštovani gostje in občinstvo, dragi prijatelji in prijateljice poezije in literature, podeljujemo nagrado za življenjske dosežke in osebnostno integriteto. To je mednarodna literarna nagrada KONS, posvečena spominu na izjemnega, socialno in človeško občutljivega pesnika in misleca Srečka Kosovela (1904–1926), doma iz Tomaja na Krasu v primorskem delu Slovenije. Ime nagrade je obenem rdeča nit cikla Kosovelovih pesmi, imenovanih KONSI (iz besed: konstruktivistični spirit/duh, konstruktivizem, konstrukt). Srečko Kosovel v njih – kakor tudi v drugih besedilih svojega neizmerno razgibanega, intelektualno izostrenega in visoko etičnega opusa – evocira dinamično kompleksnost materije in družbe, ki vdira v pesniško govorico, in pomen žive(te) konstruktivnosti, ki je seveda ni brez nepopustljive socialne kritike. Ta je poeziji inherentna, ne naknadno dodana, in v tem duhu pesnik, ki smo ga izbrale za simbolno oz. referenčno točko nagrade, dodaja: »Umetnost je tudi kritika, čim bolj se približuje jasnemu izrazu (najbolj razumljivemu).«

Nagrade ne podeljujemo zgolj za literarni opus, ampak za celovito in aktivno življenjsko delovanje posameznic oz. posameznikov, za njihova vlaganja v skupno dobro vseh ljudi, tj. za vsestranske angažmaje za izboljšanje družbenih razmer in občih pogojev za delo in ustvarjanje v okolju, kjer sta posamična ustvarjalka ali posamični ustvarjalec ustvarjalno delovala ali še delujeta. S podelitvijo Mednarodne literarne nagrade KONS takim angažiranim ustvarjalkam in ustvarjalcem z visokim ustvarjalnim in človeškim etosom sta v drobnem segmentu, ki ga zmoremo pokrivati, literaturi na eni strani spet priznani ključna transformativna in subverzivna moč za postopno modificiranje realnosti, na drugi strani pa suverena, avtonomna in dostojanstvena vloga v družbenem prostoru. »Treba (je) biti aktiven,« pravi Kosovel. »Aktiven: v mišljenju, čustvovanju, prerojenju, delu itd., povsod gibati duha. […] Tudi zmota vodi do resnice, če je bila resnična.« (Kosovel, Pot po samoti)

Mednarodna literarna nagrada KONS je – kakor številne druge pomembne nagrade za življenjsko delo in držo (med njimi Prix Femina, Griffin Poetry Prize, Shelley Memorial Award, naposled pa tudi Nobelova nagrada) – ustanovljena na zasebno pobudo. Zasebno pobudo treh literarnih ustvarjalk, Taje Kramberger, Barbare Korun in Tatjane Jamnik, ki so obenem tudi permanentne članice komisije te nagrade, podpirajo posameznice, posamezniki in organizacije v Sloveniji in zunaj nje. Odločitve glede nagrade so oprte na mnenja kvalificiranih mednarodnih strokovnjakinj in strokovnjakov, končna odločitev pa je seveda v rokah članic komisije. Nagrada se podeljuje v različnih krajih po svetu, kjer se organizirajo literarne prireditve. Tako jo letos – obenem tudi prvič – podeljujemo v okviru spremljevalnega programa Festivala ljubezni, ki ga v Pavlovi hiši/Pavelhaus v Potrni/Laafeldu v Avstriji organizira Kulturno izobraževalno društvo Kibla iz Maribora v sodelovanju s Pavlovo hišo in Kulturnim društvom člen 7 za avstrijsko Štajersko. Vsem gostiteljem v Pavlovi hiši se iskreno zahvaljujemo za prijaznost, da so nam v okviru današnjega programa omogočili podelitev, ki je za večino prisotnih tako rekoč do zadnjega ostala presenečenje.

 

Utemeljitev podelitve 1. mednarodne literarne nagrade KONS-2011 literarnemu ustvarjalcu, prevajalcu in esejistu Iztoku Osojniku

Ker je nagrada mednarodna in ker pobuda ne glede na kasnejše podobe o njej zmerom izhaja iz čisto določene lokacije in situacije, začenjamo niz podelitev mednarodne literarne nagrade KONS/International Literary Award KONS s pesnikom, pisateljem, prijateljem, slikarjem, alpinistom, prevajalcem in pravzaprav vsestransko aktivnim človekom-popotnikom, ki ga je naključje rojstva pripelo na koordinate Slovenije, njegovi raznoteri življenjski angažmaji pa so ga nenehno prestavljali po svetu.

Iztok Osojnik se je rodil leta 1951 v Ljubljani. Leta 1977 je diplomiral iz primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, podiplomsko se je izobraževal v Osaki, trenutno pa čaka na zagovor doktorske teze na Univerzi na Primorskem v Kopru. Kot človek, ki je nenehno v gibanju, je začetnik vrste umetniških gibanj, med njimi »podrealističnega umetniškega gibanja«, umetniške akcije »Garbage Art« v Kiotu, kjer je nekaj časa živel, glasbenega delovanja v okviru »Papa Kinjal Band«, instalacije »Hidrogizma«. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi vrste institucij in festivalov, med njimi likovne Galerije Equrna, mednarodnega pesniškega festivala Trnovski terceti, ki se vsako leto odvija v KUD-u France Prešeren v Ljubljani, mednarodnih literarnih srečanj Pogovori v Vili Herberstein, mednarodnega pesniškega festivala Vilenica, ki ga je vrsto let tudi vodil. Zadnjih osem let pa v okviru društva IA ter s sodelovanjem z drugimi društvi in ustanovami vodi mednarodno pesniško-prevajalsko delavnico Zlati čoln.
Objavil je 26 knjig poezije, 4 romane in 2 zbirki esejev. Njegova dela so prevedena v vrsto jezikov in objavljena v antologijah in samostojnih knjigah zunaj Slovenije. Za svoje delo je prejel več nacionalnih in mednarodnih nagrad.

Tem danes pridružujemo še eno, mednarodno literarno nagrado KONS, ki je – kot rečeno – nastala na iniciativo treh pesnic, aktivnih na zelo različnih lokacijah, družbenih poljih, intelektualnih področjih in literarnih ravneh, toda z enim skupnim prepričanjem: literatura je najboljša, ko je za vse ljudi. Seveda pa merilo tega nista vsiljena komercializacija in prodaja knjig, ta dva parametra nikdar v zgodovini nista bila merilo močne transformativne literature, ampak se merilo vzpostavi tam, kjer literatura notranje žari in vsebuje spoznanja, ki ljudem pomagajo živeti in se ne nanašajo zgolj na ozek sloj, določeno vrsto ali celo kliko ljudi. O močni literaturi lahko govorimo šele tedaj, ko avtorica ali avtor zmoreta in znata na verbalni ravni uravnovesiti svojo kompleksno izkušenjsko in spoznavno raven tako, da se njuna pesniška moč dotakne slehernega človeka in zadeva sleherno živo bitje. Od človeka in ustvarjalca torej komisija mednarodne literarne nagrade KONS zahteva veliko: profesionalni ter človeški ethos, socialno senzibilnost in pa osebnostno integriteto.

Iztok Osojnik ni le pesnik, ki se je vse življenje trudil odpirati prostore za literarno delovanje, ne le zase, ampak zmerom tudi za druge pisateljice in pisatelje, nemalokrat tudi precej širše – za umetniško nadarjene ali navdahnjene ljudi ne glede na starost, svetovni nazor in spol. Literarne ustvarjalke in ustvarjalce ceni in podpira zgolj na podlagi tega, kar delajo, ne pa zaradi mode ali administrativnih navodil. Pred nami ni le človek, ki je z izredno vitalnostjo in pogumom skušal osvežiti in razširiti mednarodni literarni festival Vilenica, pa so ga pri tem ustavile mračne sile lokalne literarne elite. Ni se pustil omajati. In tudi vrat za seboj ni zaprl, razen za podlosti, kar je povsem v duhu Kosovelovega verza »Noben človek, ki ljubi svobodo, je ne omejuje.« (Kosovel, ABC)
Ni le neskončen vir energije, ki zaradi obilja velikokrat poplavi svoje občinstvo, ampak je oseba, zmožna refleksije svojih dejanj in priznanja svojih zmot. Ni le umetniško-estetski ustvarjalec, ampak v prvi vrsti socialno in človeško občutljiv opazovalec z udeležbo. Ni le prevajalec, ki bi čakal, da drugi opazijo, kar je naredil – dobro ve, da je to le izjemna redkost –, ampak medtem, ko drugi ne vedo, kaj bi z njim, že organizira nova srečanja, odpira nove perspektive, prevaja nova spoznanja v življenje in jih deli z drugimi. Njegova kljubovalna, nepopustljiva življenjska drža skupaj z njegovim obsežnim opusom, organizacijskimi prizadevanji in z velikodušno odprtostjo za v temelju drugačne glasove v literaturi si zaslužijo najvišje priznanje.
Iztok Osojnik nikdar NI ZGOLJ, AMPAK vedno TUDI, kar pomeni odprto lino za nova spoznanja in nove glasove. To pa je dragoceno, najdragocenejše. Zaradi tega mu iskreno in z največjim veseljem izročamo mednarodno literarno nagrado KONS za leto 2011 za življenjsko delo in za življenjsko držo v literarnem polju. ČESTITAMO!

Izjavi za medije

Iztok Osojnik: »Mislim, da ima poezija v današnjem svetu osrednjo vlogo in pomen za človeštvo. Tu ni mesto, da bi temeljito pojasnil svoja spoznanja, toda brez poezije, če povem na kratko, nas ne bi bilo. Vsaj ne kot civilizirana družba, ki je kljub močnim barbarskim razsežnostim neoliberalnega globalizma vseeno dosegla določen standard. Ta standard se kaže v poeziji kot živa politična in etična uresničitev družbenega in individualnega bitja, ki ga ne izniči nobena zloraba in nobeno nasilje ali zločin.«

Taja Kramberger: »Nagrado smo ustanovile tri mednarodno aktivne literarne ustvarjalke, da v nasprotju z majhnimi podlimi strategijami zatajevanja, izrivanja, prilaščevanja, poniževanja in napihovanja, ki se v zadnjih letih v slovenskem literarnem okviru drastično stopnjujejo, odpremo literarno polje za tisto, kar literatura dejansko je: močna, do ljudi odprta in skrajno subtilna sila, ki s spoznavno močjo postopoma transformira realnost v smislu tega, da je ta znosnejša za vse ljudi. Tri literarne ustvarjalke smo to naredile tudi zato, ker je v svetu, kjer primarno živimo in delujemo, se pravi v slovenskem okolju, le malo ustvarjalcev, ki niso ujeti v provincialni imaginarij ali lagodno posrkani v karierna omrežja. V takem okolju se močna literatura (v nasprotju s spontanističnim pisanjem) ne more prebiti nikamor, tako tudi ne do ljudi, ki jim je namenjena. Namen je torej nekoliko podoben Prix Fémina, ki je bila ustanovljena leta 1904, pa tudi drugim svetovnim nagradam, ki izhajajo iz jasnih zahtev. Mednarodna literarna nagrada KONS torej uvaja zgolj tisto, kar je v bolj kompleksnih in manj klientelnih literarnih okoljih povsem običajno: visok vstopni prag v literarno polje ter nedvoumna literarna, intelektualna in etična merila. Z nagrado smo hotele sprožiti postopno prenovo degradiranega literarnega prostora, kar seveda ni kratkoročen proces, a tudi naši izdelki niso taki.«

       Srečko Kosovel