KONS 2011

Iztok Osojnik

U Pavlovoj kući (Pavlova hiša/Pavelhaus) u Potrni/Laafeldu u Austriji, u subotu 2. aprila 2011. bila je dodijeljena 1. međunarodna literarna nagrada KONS. Dobitnik nagrade za 2011. godinu je pjesnik, pisac, esejista, slikar, alpinista, prevodilac i zapravo svestrano aktivni čovjek – putnik, Iztok Osojnik.

O nagradi

Međunarodna literarna nagrada KONS posvećena je uspomeni na izuzetnog, socijalno i ljudski osjetljivog pjesnika i mislioca Srečka Kosovela (1904. – 1926.). Ime nagrade je ujedno crvena nit ciklusa Kosovelovih pjesama imenovanih KONSI. Nagradu ne dodjeljujemo samo za književni opus, nego za cjelovito i aktivno životno djelovanje pojedinaca, za njihova ulaganja u zajedničko dobro svih ljudi, tj. za svestrane angažmane na poboljšavanju društvenih prilika i opštih uslova za rad i stvaranje u sredini u kojoj su pojedini stvaraoci stvaralački djelovali ili još djeluju. Dodjeljivanjem međunarodne literarne nagrade KONS tako angažovanim stvaraocima s visokim stvaralačkim i ljudskim etosom, književnosti  je na jednoj strani opet priznata ključna transformativna i subverzivna moć za postupno modifikovanje realnosti, a na drugoj strani suverena, autonomna i dostojanstvena uloga u društvenom prostoru. »Treba biti aktivan«, kaže Kosovel. »Aktivan: u mišljenju, doživljavanju, preporodu, radu itd., svuda gibati duh. [...] I zabluda vodi do istine, ako je bila istinita.« (Kosovel, Put po samoći)

Međunarodna literarna nagrada KONS – kao i mnoge druge važne nagrade za životno djelo i stav (među njima Prix Femina, Griffin Poetry Prize, Shelley Memorial Award, a i Nobelova nagrada) – ustanovljena je na privatnu pobudu. Privatnu pobudu triju književnica, Taje Kramberger, Barbare Korun i Tatjane Jamnik, koje su ujedno i permanentne članice komisije te nagrade, podupiru pojedinci i organizacije u Sloveniji i van nje. Odluke o nagradi temelje se na mišljenju kvalifikovanih međunarodnih stručnjaka, a konačna odluka je naravno u rukama članica komisije. Nagrada se dodjeljuje na različitim mjestima po svijetu, a na kojima se organiziraju literarne priredbe.

Iz utemeljenja o dodjeli nagrade

Iztok Osojnik, rođen 1951., nije samo književni stvaralac koji se cijelog života trudio da otvara prostore za literarno djelovanje, ne samo za sebe nego uvijek i za druge pisce, a nerjetko i prilično šire – za umjetnički nadarene ili nadahnute ljude bez obzira na starost, pogled na svijet i pol. Književne stvaraoce cijeni i podupire samo na podlozi onoga šta rade, a ne zbog mode ili administrativnih uputstava. Pred nama je čovjek koji je sa izvanrednom vitalnošću i hrabrošću pokušao osvježiti i raširiti međunarodni literarni festival Vilenica, ali su ga u tome zaustavile mračne sile lokalne literarne elite. Nije se dao pokolebati. A ni vrata za sobom nije zatvorio, izuzev za podlost, što je potpuno u duhu Kosovelovog stiha »Nijedan čovjek koji voli slobodu je ne omeđuje.« (Kosovel, ABC).

Nije samo beskonačan izvor energije, koji usljed obilja često poplavi svoju publiku, nego je ličnost sposobna refleksije svojih postupaka i priznavanja svojih zabluda. Nije tek umjetničko-estetski stvaralac no u prvom redu socijalno i ljudski osjetljiv učestvujući posmatrač. Nije tek prevodilac koji čeka da bi drugi primjetili šta je uradio – dobro zna da se to dešava izuzetno rijetko – nego u međuvremenu dok drugi ne znaju šta bi s njim već organizuje nove susrete, otvara nove perspektive, prevodi nova saznanja u život i dijeli ih s drugima. Njegovo prkosno, nepopustljivo držanje, zajedno s njegovim opsežnim opusom, organizacijskim nastojanjima i sa velikodušnom otvorenošću za u temelju drugačije glasove u književnosti zaslužuju najveće priznanje.